Bustønad

Søk bustønad

Bustønad er ei statleg økonomisk støtteordning. Dersom du har høge buutgifter og låg inntekt kan du ha rett på bustønad.

Det er Husbanken som tek i mot og behandlar søknadar om bustønad.

Opningstider

Du må ha avtale dersom du treg hjelp til å søka bustønad, eller til anna knyt til bustønad.

Kontakt

Astrid Njærheim/ John Josdal
Telefon: 51793000

Kartpunkt