Bilete

Bustønad

Søk bustønad

Det er endringar i regelverket for bustønad. Endringa gjer at søknadsfrist og utbetalingsdato er endra frå og med 15.12.2016.

Bustønad er ei statleg økonomisk støtteordning. Dersom du har høge buutgifter og låg inntekt kan du ha rett på bustønad.

Det er Husbanken som tek i mot og behandlar søknadar om bustønad.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Astrid Njærheim/ John Josdal
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?