Ungdomsteam

Prosjektet "Ungdomsteam", avd. psykisk helse og rusvern, er eit tilbod for ungdom i alderen 13 - 23 år. 

Fokuset er tidleg intervensjon og førebygging hjå ungdom og unge vaksne, som strever med psykiske utfordringar og er i risiko for skadeleg rusbruk. Målet er å førebygga "drop-out" fra skule og arbeidsliv.

Ungdommen sine eigne mål om kva som er viktig er utgangspunktet for tenesta, og for korleis me arbeider og samarbeider. Me har fokus på relasjonsarbeid. Det handlar om å visa respekt, vera i dialog, skapa tillit og vera tilgjengelige. Dette er prosessar som krev at me ofte er tett på over tid, har tru på ungdommen og bryr oss. 

Det er låg terskel for å få hjelp. 

Opningstider

Kvardagar kl. 08:00 - 15:00

Kontakt

Anne Aksnes Lode
Kontaktperson i Ungdomsteamet
Telefon: 51 43 60 11
Mobil: 992 14 925
Rita Urstad
Psyk. Sykepleier
Telefon: 415 32 790
Mobil: 415 32 790

Kart