Ungdom og rus

Prosjektet "Ungdom og rus", avd. psykisk helse og rusvern, er eit tilbod for ungdom i alderen 13 - 23 år. 

Fokuset er tidleg intervensjon og førebygging hjå ungdom og unge vaksne, som er i faresonen for skadeleg rusbruk eller er i ein tidleg fase i ruskarriera.

Ungdommen sine eigne mål om kva som er viktig er utgangspunktet for tenesta, og for korleis me samarbeidar. 

Det er låg terskel for å få hjelp. 

Opningstider

Kvardagar kl. 08:00 - 15:00

Kontakt

Anne Aksnes Lode
Kontaktperson i prosjektet "Ungdom og rus"
Mobil: 992 14 925

Kart