Bilete

Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom har helsesjukepleiar og lege som du kan snakka med om helsa di.

Både lege og helsesjukepleiar har teieplikt.

Opningstider

Nærbø: måndagar kl. 14.00 - 16.30

Vigrestad: måndag i oddetalsveker kl. 14.00 - 15.15

I skuleferiane har me stengt.

Kartpunkt