Bilete

Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom har helsesjukepleiar og lege som du kan snakka med om helsa di. Både lege og helsesjukepleiar har teieplikt.

Helsestasjon for ungdom finn du på helsestasjonen på Nærbø (Lyngvegen 14).

Opningstider

Måndagar kl. 14.00 - 16.30

I skuleferiane har me stengt.

Kontakt

Helsestasjon
Telefon: 51799970