Bilete

Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom har helsesøster og lege som du kan snakka med om helsa di.

Både lege og helsesyster har teieplikt.

Opningstider

Nærbø: måndagar kl. 15.15 - 17.15

Vigrestad: måndag i partalsveker kl. 15.00 - 16.30

I skuleferiane har me stengt.

Kartpunkt