Bilete

Helsestasjon for ungdom - HFU

Frå 4.1 - 18.1 er det ikkje drop - in på helsestasjon for ungdom. Du kan ringa og bestilla ein time.

Helsestasjon for ungdom har helsesøster og lege som du kan snakka med om helsa di.

Både lege og helsesyster har teieplikt.

Opningstider

Nærbø: måndagar kl. 14.00 - 16.00

Vigrestad: måndag i oddetalsveker kl. 14.00 - 15.15

I skuleferiane har me stengt.

Kartpunkt