Bilete

Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom har helsesjukepleiar og lege som du kan snakka med om helsa di. Både lege og helsesjukepleiar har teieplikt.

Helsestasjon for ungdom finn du på helsestasjonane på Nærbø (Lyngvegen 14) og Vigrestad (Langgata 27).

Opningstider

Nærbø: måndagar kl. 14.00 - 16.30

Vigrestad: måndag i oddetalsveker kl. 14.00 - 15.15

I skuleferiane har me stengt.

Kontakt

Helsestasjon
Telefon: 51 79 99 70