Bilete

Familiesenteret

Familiesenteret er eit tilbod for alle familiar med barn i alderen 0 - 18 år. Her kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla og snakka med fagpersonar. Det er låg terskel for å få hjelp av Familiesenteret.

Me gir råd og rettleiing til foreldre som i periodar kan oppleve usikkerhet rundt eigen rolle som oppdragar og/eller er bekymra for sine barn.

Familiesenteret tilbyr og samtalar til barn og ungdom som har utfordringar eller psykiske helseplagar som dei treng hjelp til å meistra. 

Opningstider

Kvardagar 07.45 - 15.15

Postadresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Besøksadresse: Jadarvegen 25, 4365 Nærbø

Kontakt

Katrin Bredenbekk
Fagleiar
Telefon: 415 32 796

Kartpunkt