Fosterheim

Har de plass til ein til i familien?

Fosterbarn er som alle andre barn. Dei treng vaksne som kan gje dei ein trygg heim, omsorg og kjærleik.

Ta kontakt med barneverntenesta om de vil verta fosterheim. 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Therese G. Haugstad
Leder
Mobil: 45219038

Kartpunkt