Bilete

Fosterheim

Har de plass til ein til i familien?

Fosterbarn er som alle andre barn. Dei treng vaksne som kan gje dei ein trygg heim, omsorg og kjærleik.

Ta kontakt med barneverntenesta om de vil verta fosterheim. 

Sist endra 02.12.2016

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Jørn Kosmo
Leiar barneverntenesta
Telefon: 51 79 30 00
Mobil: 992 14 938

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?