Å melda bekymring til barnevernet

Er du bekymra for eit barn fyller du ut skjema for bekymringsmelding, og sender den til

  •  Barnevernet i Hå, Lyngvegen 14, 4365 Nærbø.

Du kan også ringe barneverntenesta på telefon 992 14 938.

Privatpersonar kan vera anonyme. Offentleg tilsette kan ikkje vera anonyme.

Bekymringsmelding - privatperson (PDF, 470 kB)

Bekymringsmelding - offentleg tilsett (PDF, 277 kB)

Melda frå om at du eller andre har det vanskelig

Det er viktig at du melder frå til barnevernet dersom du er bekymra for eit barn. Meldinga frå deg kan vera viktig for barnet eller ungdommen det gjeld.

Du treng ikkje å vere sikker på at noko er galt før du melder. Barnevernet vurderer alltid om dei skal gjera noko med meldinga. 

Barneverntenesta går gjennom alle meldingar. Det vert avgjort om situasjonen er akutt, om meldinga skal henleggast, eller om barneverntenesta skal undersøka vidare.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Therese G. Haugstad
Leder
Mobil: 452 19 038

Kartpunkt