Besøksheim

Å vera besøksheim betyr at ein tek i mot eit barn eller ein ungdom til faste tider.

Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar som har særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Slektningar kan også vera besøksheim.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Therese G. Haugstad
Leder
Mobil: 45219038

Kartpunkt