Barnevern

Barneverntenesta har som mål å sikra nødvendig hjelp til barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Kontakt oss

  • Kontakttelefon: 992 14 938 (kvardagar 07.45-15.15)
  • Barnevernvakt: 905 41 321 (utanom arbeidstid)

Postadresse

Lyngvegen 14
4365 Nærbø

Besøksadresse

Bjorhaugslettå 38 (i samme bygning som Gann tre)
4365 Nærbø

Digital kommunikasjon

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder kontakta oss via ein sikker og effektiv kanal.

Her kan du kontakta barnevernet i Hå via eDialog

Kontakt

Barneverntenesta Hå kommune
Mobil: 99214938
Therese G. Haugstad
Leder
Mobil: 45219038

Kartpunkt