Barneløftet - foreldre/føresette

Barneløftet 1 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Barn og unge som har det vanskeleg viser ofte dette til foreldre/føresette. Dei kan visa det i måten dei snakkar eller oppfører seg på.

Dersom du er uroleg eller bekymra for ditt barn, ynskjer me å hjelpa deg. Me vil at du skal ta kontakt med oss tidleg, slik at me saman kan hindra små ting i å utvikla seg til å bli større.

Barneløftet - foreldre/føresette

Kva tiltak har me for familiar?

Link til tiltak

Ynskjer du rettleiing eller hjelp knyt til foreldrerolla?

Kommunen sitt familiesenter kan hjelpa deg som er omsorgsperson/føresett for barn og unge.

Familievernkontoret  tilbyr ulike kurs, parterapi, familieterapi, inviduelle samtalar, grupperettleiing, rettleiing til familiar, mekling ved samværsbrot, sinnemestring og samtalar dersom du ikkje lenger har omsorg for barnet/ungdommen.

PPT

Helsestasjon

Korleis jobbar kommunen dersom me er bekymra for eit barn/ein ungdom?

Kommunen...

Di stemme er viktig, korleis kan du påverka?
Har du mista omsorga for barn?

Då kan du få støtte frå Familievernkontoret på Bryne.

Fann du det du leita etter?