Avlasting

Søknadsskjema

Du kan få avlasting viss du har eit særleg tyngande omsorgsarbeid for familiemedlemmar som har ein psykisk eller fysisk funksjonsnedsetting.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00
Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 992 14 932

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?