Vedlikehaldsverkstaden

Vedlikehaldsverkstaden held til på Klokkartunet på Varhaug. Her vert det produsert ulike varer for sal. I tillegg utfører brukarane, saman med dei tilsette, ulike oppgåver for Hå kommune.

Kontakt

Eldar Ueland
Telefon: 41532721