Dagsenter for eldre

Søknadskjema

Dagsenter for eldre er eit tilbod for eldre som bur heime. Kommunen har dagsentertilbod på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna.

Opningstider

07.30 - 15.00


Heimetenesta Nærbø
Terese Håland, fungerande leiar
Tlf: 415 32 789
Vakttelefon: 415 32 780

Heimetenesta Varhaug
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776
Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776
Vakttelefon: 415 32 771

Kart