Aktiviteten

Aktiviteten er eit dagtilbod for ungdom og vaksne med nedsett funksjonsevne.

Aktiviten er eit tilbod for deg som treng aktivisering og tilsyn i kvardagen. Du kan vera med på aktivitetar og samlingar i våre lokale eller få hjelp til arbeidstrening og praksis på andre arbeidsplassar. 

På Aktiviteten gjer vi mellom anna dette:

  • Samlingsstund med sang og musikk
  • Sanserom
  • Gåturar/trim/basseng
  • Matlaging
  • Enkle arbeidsoppgåver på bestilling
  • Arbeidsoppgåver på Lode ridesenter
  • Arbeidsoppgåver i Nærbøparken.
  • Arbeidsoppgåver på vaskeriet på Nærbø
  • Arbeidsoppgåver i butikk

Korleis får eg plass på Aktiviteten?

Du må senda inn søknad der du beskriv behovet ditt. For å få plass må du ikkje ha institusjonsplass, og du må ha behov for tilrettelagt fritid.

Søknadsskjema

Opningstider

Klokka 9-14 alle kvardagar

Kontakt

Aktiviteten Nærbø
Telefon: 90917492
Aktiviteten Vigrestad
Telefon: 90921730

Adresse

Aktiviteten Nærbø:

Jadarvegen 25

Aktiviteten Vigrestad:

Gjegnet 24 A

Kart