Dagsenter for eldre

Søknadskjema

Dagsenter for eldre er eit tilbod for eldre som bur heime. Kommunen har dagsentertilbod på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna.

Opningstider

07.30 - 15.00

Dagsenter Nærbø
Jonas Egeland Reime, leiar
Tlf: 415 32 780

Dagsenter Varhaug
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 51 43 09 46

Dagsenter Vigrestad
Anne Jorunn Aarsland, leiar
Tlf: 415 32 770

Dagsenter Olsvoll
Jorunn Årsland, leiar
Tlf: 51 79 39 20

Kart