Kva kostar det å søka?

Du må betala for at kommunen skal behandla byggesøknaden din. Prisen du må betala avhenger av kva du skal bygga.

Saksbehandlingsgebyret blir rekna ut frå eit basisgebyr basert på kva du skal bygga og eit arealgebyr for størrelsen på byggverket. Dersom du søker om dispensasjon, kjem dispensasjonsgebyret i tillegg.

Eksempelet under viser saksbehandlargebyr for å bygga ein garasje på 50 kvadratmeter som krev dispensasjon frå regulert byggegrense.

Type gebyr

Pris

Grunnbeløp 2820 kroner
Arealgebyr (20 kr x 50 m2) 1000 kroner
Dispensasjon, byggegrense 5285 kroner
Sum 9105 kroner

Prisliste for byggesaks- og reguleringsgebyr fin du her. (PDF, 33 kB) 
 

Opningstider

Byggesakskontoret er ope for telefonar og oppmøte: måndag til fredag: 12.30 til 15.00.

Avtal gjerne møte i forkant.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt