Gebyr for feiing og branntilsyn

Gebyr for branntilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene. I Hå kommune kjem feiraren heim til deg og feiar minst kvart tredje år. Feiaren kjem også på tilsyn av fyringsanlegget ditt minst kvart fjerde år. Du betalar eit årleg gebyr for feiing og branntilsyn sjølv om du ikkje har besøk av feiaren kvart år.

Gebyr: Feiing og branntilsyn
Kommunal avgift Pris per år
Feiing og branntilsyn 408 kroner
Kun branntilsyn 123 kroner