Tomteoversikt

Her har du oversikten over dei ledige tomtene på det nye feltet.

Dei grøne er ledige, dei røde er selde.

Tomtene i Stokkalandsbråtet nord og sør, finn du meir detaljar på lenger nede på sida. Det nyaste feltet rett aust for barnehagen, heiter Stokkalandskroken. Meir info om desse tomtene kjem snart.

tomtekart_skisse_stor - Klikk for stort bilete

 

 

Prisoversikt Stokkalandsmarka

Stokkalandsbråtet sør
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandsbråtet 10 505,8 ET Bygg
Stokkalandsbråtet 8 497,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 6 492,8 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 4 504,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 2 483,4 SOLGT
Stokkalandsbråtet 87 501,9 SOLGT
Stokkalandsbråtet 7 503,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 89 504,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 5 501,7 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 91 503,8 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 3 501,9 Byggefirma Rimestad
Stokkalandsbråtet 93 520,9 SOLGT
Stokkalandsbråtet 1 514,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 88 492,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 90 496,1 SI Bygg
Stokkalandsbråtet 92 486 Byggmester Jon Harald Håland

 

Stokkalandsbråtet nord
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandsbråtet 11 503,4 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 12 598,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 13 496,7 SOLGT
Stokkalandsbråtet 14 659,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 15 494,8 Jan Harald Olsen
Stokkalandsbråtet 16 615,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 18 545,4 Byggmester Skrettingland & Lobekk
Stokkalandsbråtet 76 479,1 Vigrestad boligutvikling
Stokkalandsbråtet 78 478,6 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 80 480,6 SOLGT
Stokkalandsbråtet 81 499,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 82 506,6 SOLGT
Stokkalandsbråtet 83 498,7 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 84 497,1 Hellvik Hus
Stokkalandsbråtet 85 504,1 Serigstad Bygg
Stokkalandsbråtet 86 498,7 Signaturhus

 

Fann du det du leita etter?

Prisinformasjon

Pris:

1 000 000,- *

* Pris eks. 2,5% dokumentavgift, matrikkelbrev og tinglysing

Tomteareal:

450-600m2

Type:

Bustadtomt (Sjølveigar)

Kontakt

Servicetorget i Hå kommune
51 79 30 00 

E-post: servicetorg@ha.kommune.no

Om Stokkalandsmarka

Stokkalandsmarka er eit hovudsatsingsområde for bustadbygging i åra framover.
Det er førebels sett av utbyggingsareal for ein tettstad som kan få opp mot 6 – 8 000 innbyggjarar.

Området ligg rett aust for Brusand med flott utsikt mot Jærhavet og med lett tilgang til store friluftsområder som Haugstadskogen og Jærstrendene.

 

reserver_tomt_her

 

 

banner_nye_tomter