Bilete

DDE-konsert - Klikk for stort bilete

Skjenking av alkohol på arrangement

Her kan du søka om å servera alkohol i eit lukka selskap eller på eit ope arrangement.

Du må søka om skjenkeløyve til arrangementet ditt dersom:

  • Du tek betalt for alkohol på arrangementet
  • Utleigar står for ein større del av arrangementet enn å leiga ut lokala, for eksempel utvask eller matservering.
  • Arrangementslokalet har løyve for matservering.


Det er to typar skjenkeløyve for arrangement: Lukka selskap og ope arrangement. Søk om det som passar for deg.


Lukka selskap

  • Gjestene har ei tilknyting til den eller dei som inviterer til selskapet.
  • Arrangementet kan ikkje vera annonsert i media, på plakatar eller via sosiale media. Det er heller ikkje nok at gjestene har skrive seg på ei liste eller kjøpt billettar.

Søknadsfristen er seinast ei veke før arrangementet.

Ope arrangement

  • Gjestene har skrive seg på ei liste, kjøpt billettar, eller er inviterte av vener, via annonsar, plakatar eller sosiale media.

Søknadsfristen er seinast to veker før arrangementet. Når søknaden er sendt inn, hentar saksbehandlarane inn kommentarar frå politi og sosialtenesta.

Pris

Hå kommune tek eit gebyr på 300 kroner per arrangement som får skjenkeløyve.

Søk om skjenkeløyve her (digitalt skjema)

Sist endra 20.01.2017
Fann du det du leita etter?