Bilete

Kviamarka - Klikk for stort bilete

Næringstomter

Det er eit mål for kommunen å ha noko generelt næringsareal tilgjengeleg i alle krinsane. Det blir lagt opp til at det bare er arbeidskraftintensiv næringsverksemd som kan rekne med å få næringsareal i tettstadene nord i kommunen, mens meir plasskrevjande industri bør lokaliserast lenger sør.

 

Sist endra 24.04.2017

Kontakt

Jarle Bø
Jarle Bø
Nærings- og hamnesjef
Mobil: 488 44 788

Kart

Fann du det du leita etter?