Bilete

Jakt og viltforvaltning

Jegerprøven

Alle som skal jakte må ha bestått jegerprøven. Den består av eit obligatorisk jegerprøvekurs og ein elektronisk jegerprøveeksamen. Ein må gjennomføre obligatorisk kurs hjå godkjent kurshaldar før ein kan ta eksamen i kommunen.

Elektronisk jegerprøveeksamen
Etter du har registrert deg som kandidat og betalt eksamensavgift kan du ta elektronisk jegerprøveeksamen i Hå kommune (rådhuset på Varhaug).
Eksamen er ein elektronisk prøve (på pc) som består av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til kvart spørsmål. 80 % av svara må vera korrekt besvart, for at du skal få bestått eksamen. Det vert stilt spørsmål innanfor alle relevante emner som du har vore innom i  jegerprøve-kurset.

Skal du ta eksamen? 

  • Tysdag 1. oktober 2019 kl. 16:00

Påmeldinga gjer du i skjema nederst på denne sida.

Har du spørsmål eller eitkvart som du lurer på? Då kan du ta kontakt med Trude på e-post eller telefon 51 79 30 28.

Skada og sjuke viltdyr

Meldes frå om til politiet på tlf 02800. Politiet sørger for vidare handsaming av saka med vegmyndighet og eventuell ettersøk.
Viltforvaltninga i kommunen ønskjer også melding i ettertid på tlf eller e-post om skada og sjuke viltdyr for registrering og rapportering.

Hjortedyrvald

Det er opna for jakt på elg, hjort og rådyr i Hå kommune. Minsteareal for felling av hjortedyr i Hå kommune er 500 daa for rådyr, 3000 daa for hjort og 12000 daa for elg. Området skal vere samanhengande og eigna for jakt.

Søknadsfrist for godkjenning av nytt vald er 15. mai. For endring av vald er søknadsfristen 1. april.

Det er utarbeida eit skjema for godkjenning av vald. På skjemaet står nødvendig informasjon om vald og utfylling av skjema. Legg ved eit kart saman med søknaden med innteikna yttergrenser for valdet, og eventuelle eigedomar som ikkje er med i valdet må merkast godt. Søknad med vedlegg skal sendast Hå kommune.

Anna jakt

For anna jakt på til dømes hare, rev, ender osv. må ein inngå avtale med aktuell grunneiger eller jaktrettshaver.

Meld deg på jegerprøveeksamen her:

 

Felt merka med * må fyllast ut

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Fann du det du leita etter?