Nytt fra landbrukskontoret 2019/1

Søknader til SMIL eller drenering

 

Nå er den nye søknadsportalen åpen og fremtidige søknader om SMIL-midler og dreneringstilskudd skal gå via denne.

Vi har testet den og det ser bra ut.  Husk at søknader må være innsendt og behandlet før du kan sette i gang med tiltaket. Vi behandler søknader fortløpende og du skal få svar på kort tid, såfremt det ikke skal til godkjenning hos fylket først.

 

SMIL-midler

Miljøtiltak har prioritet. Det kan være renseparker, fangvoller, åpne lukka vannløp og steinsetting ved erosjonsfare.

Kulturlandskap med kulturminner, biologisk mangfold, kystlynghei, ferdselsveier og  steingarder er et annet prioriteringsområde.

Les mer om ordningen på vår hjemmeside. Her er også forklart hvordan du søker digitalt. Kom gjerne innom landbrukskontoret for å drøfte tiltaket før du søker.

 

Drenering

Det gis tilskudd på kr. 2.000 pr daa for systematisk grøfting og 30 kr pr m for annen usystematisk grøfting. Forklaring og link til ny digital søknadsskjema finner du her.

Det er ønskelig at du sender inn søknaden digitalt.  I søknadsportalen kan du åpne kart over eiendommen din og du kan tegne inn området som skal dreneres. Dernest lagrer du kartet, slik  at du senere kan laste det opp som vedlegg til søknaden.  Du kan også komme inn på kontoret og da utarbeider vi kartet i lag med deg.

Vi minner også om at du må kontakte oss når du er i gang med grøftinga.

Fann du det du leita etter?