Husdyrgjødsel

 

Spredning av husdyrgjødsel er i Hå Kommune kun tillatt fra 15. februar og til 1. september. Hå har et strengt regelverk og det er ikke lov å spre etter 1. september, heller ikke ved nedpløying. Det ikke tillatt å spre på snødekket og frossen mark.  Det kan søkes om utsettelse av spredefrist, men ikke lengre enn til 15. september.

Alle bruk skal ha minimum 4 daa fulldyrket jord pr gjødselsdyreenhet (GDE).

Ved leie av spredeareal må det foreligge avtale mellom leverandør og mottaker av husdyrgjødsel. Eksempel på avtale finner du her. (PDF, 473 kB)

 
Fann du det du leita etter?