Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Eit paradis for dei som veks opp her

Klikk for stort bilete

For den som sverger til surfing og kiting, ligg Jærstrendene som perler på ei snor berre tre kilometer nedanfor. Men vi har meir. Haugstadskogen, til dømes. Den er reine eventyret for små knottar, der barnehagen til og med har eiga hytte mellom trestammane. Og i utmarka ligg fiskevatna som perler på ei snor, klåre til å ta imot deg. No er naturområda i seg sjølv som ein gedigen leikeplass, men det betyr ikkje at det ikkje finns slike ting mellom husa. Kommunen har satsa stort på at borna skal få sitt, og leikeplassane er allereie namngjetne for si kreative utforming. Borna som bur her, er meir ute enn dei er inne. Det seier alt.

Prisinformasjon

Pris:

1 000 000,- *

* Pris eks. 2,5% dokumentavgift, matrikkelbrev og tinglysing

Tomteareal:

450-600m2

Type:

Bustadtomt (Sjølveigar)

Kontakt

Servicetorget i Hå kommune
51 79 30 00 

E-post: servicetorg@ha.kommune.no

Om Stokkalandsmarka

Stokkalandsmarka er eit hovudsatsingsområde for bustadbygging i åra framover.
Det er førebels sett av utbyggingsareal for ein ny tettstad mellom Vigrestad og Brusand som kan få opp mot 6 – 8 000 innbyggjarar i feltet

Området har flott utsikt mot Jærhavet og med lett tilgang til store friluftsområder som Haugstadskogen og Jærstrendene.

 

Klikk for stort bilete

 

 

Klikk for stort bilete