Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Den nye, store tettstaden i Hå kommune

Klikk for stort bilete

Stokkalandsmarka er ennå i startgropa. Til nå er det rundt rekna reist tre hundre bustader på det veldige området. Og det er einebustader alle som ein, store og rommelege, bygde etter draumen til familiane som bur her. Når området står ferdig utbygd, vil det etter planen vera heimstaden til 6-8000 menneske.

Selde bustadtomter vert normalt opparbeidde med asfalt eller brustein i gardsrom/innkøyrsel med utgangspunkt i høgde på veg/gate. Byggefelt (som Stokkalandsmarka) vert først opparbeidd med eit lag asfalt. Etter nokre år vert lag nummer to med asfalt lagt på, og etter kvart kan det òg koma ytterlegare reasfaltering. Dette gjer at høgde på veg/gate etter nokre år kan verta 4-8 cm høgare enn dagens. Bustadbyggarar bør ta høgde for dette, og tilpassa høgde på innkøyrsel for å redusera eventuelle problem med høg kant, høgdeforskjell og overvatn inn på eigedommen.

Nyttig å vita

Prisinformasjon

Pris:

1 000 000,- *

* Pris eks. 2,5% dokumentavgift, matrikkelbrev og tinglysing

Tomteareal:

450-600m2

Type:

Bustadtomt (Sjølveigar)

Kontakt

Servicetorget i Hå kommune
51 79 30 00 

E-post: servicetorg@ha.kommune.no

Om Stokkalandsmarka

Stokkalandsmarka er eit hovudsatsingsområde for bustadbygging i åra framover.
Det er førebels sett av utbyggingsareal for ein ny tettstad mellom Vigrestad og Brusand som kan få opp mot 6 – 8 000 innbyggjarar i feltet

Området har flott utsikt mot Jærhavet og med lett tilgang til store friluftsområder som Haugstadskogen og Jærstrendene.

 

Klikk for stort bilete

 

 

Klikk for stort bilete