Viktig informasjon om koronavirus

Praktisk informasjon

Opningstider 

Barnehagen er open kl. 7.00 - 16.30 

Maksimal opphaldstid for eit barn er 9 timar pr. dag.

 

Barnehagen har stengt jule- og nyttårsaftan.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

 

Barnehageopptaket er godt i gang. I morgon (6.3.) startar me å senda ut tilboda til dykk. Dette vil halda fram heilt til påske, så alle får ikkje svar i morgon. Alle barn som er fødde før 1.12.2019, og som søkte innan fristen, vil få eit tilbod om plass. 🌼Hugs å svara på tilbodet innan fristen.