Viktig informasjon om koronavirus

Soria Moria

 Barnehageåret 2019/2020

Dei vaksne:       
Siri S. Tjensvoll - pedagogisk leiar/barnehagelærar
Irene G. Gjelvik - barnehagelærar/kunstnar
Nina Håland - barne- og ungdomsarbeidar
Wenche H. Ueland - barne- og ungdomsarbeidar
Anette Rugland - fagarbeider/sosionom
Lars Sembsmoen - lærling
Cecilie Obrestad - spesialpedagog 

 

Barnehageåret 2019/2020.
Soria Moria har totalt 20 barn på avdelinga, mellom 3-6 år.

På Soria Moria har me kome godt i gang me nytt barnehageår. Me har dette året  8 nye barn og 5 som er frå småbarnsavdelinga. Me har hatt fokus på å skapa ei god tilvenning med fokus på mykje leik. Me jobbar med å skape gode vennskap mellom barna på avdelinga og opplever i dag at barna trives i barnehagen.

Dette året jobbar me med «Tambar Troll» som inspirasjon til leik. I leiken lærar barna språk og knyter vennskap. Det er dette me vil fokusere på i år: Å skape eit godt språkmiljø og  gode relasjonar. Her har me fått brev frå «Tambar», der me fekk medlemskort til «Tambarklubben» som me skal ha i barnehagen. Me håpar snart at han vil koma på besøk til oss, og før den tid vil me laga oss kvar vår hale og kongle som er eit symbol på at me og er troll. 

Håper dette barnehageåret vil skape gode vennskap og fantastiske minner.