Viktig informasjon om koronavirus

Blokksberg

 Barnehageåret 2019/2020

Dei vaksne:
Julie H. Vigrestad - pedagogisk leiar/barnehagelærar
Grethe R. Johnsen - konstituert barnehageleiar/barne- og ungdomsarbeider
Annette U. Mæland - assistent/hjelpepleier
Nina Sør-Reime - barne- og ungdomsarbeidar
Stine Lise Lode - assistent
Tina S. Malde - fagarbeider/barnevernspedagog
Cecilie Obrestad - spesialpedagog

 

Barnehageåret 2019/2020.
Blokksberg har totalt 18 barn på avdelinga, mellom 3-6 år.

På Blokksberg er me trygge, kjærlege og lekne vaksne som er opptatt av å sjå det enkelte barn. Me gjev av oss sjølv og brukar mykje humor og glede i arbeidet vårt.

Me vil at kvar dag skal opplevast meiningsfull, stimulerande, utforskande og full av leik og vennskap. Me vil gje barna verktøy for å meistra livet og forstå sine eigne kjensler, læra gjennom leik, stilla spørsmål og undra seg.

Samhald, inkludering og glede er òg viktige stikkord.

Alle barn er unike og viktige, og har krav på bli sett og høyrt.