Bilete

Bålbrenning

All brenning av bål skal meldast på førehand til brannvesenets vakttelefon

All open brenning og brenning av avfall i små omnar er forbode med mindre anna følgjer av forskrifta (PDF, 5 MB). Unntak frå forbodet gjeld mellom anna:

  • Brenning av St. Hans bål som skal meldast seinast fire dagar før på eige skjema.
  • Bålbrenning som del av natur og friluftsliv i perioden 15. september til 15. april.
  • Sjå ellers skriv om skogbrannfare (PDF, 106 kB)