Har du fått varsel om feiing?

På grunn av koronasituasjonen feiar feiarane våre berre frå taket, og går ikkje inn i bustadane.

Me ønsker å avgrensa smittespreiing av koronaviruset, og følger retningslinjene til helsemyndigheitene om å minimera nærkontakt med andre personar. Feierane frå Hå kommune vil derfor berre feia frå tak, utan å gå inn i heimane. Dette inneber mellom anna at me ikkje vil gå inn til folk for å tømma sot etter feiing.

Me ber alle om å hjelpa til med å avgrensa smittespreiing. Om du har mottatt eit varsel om feiing frå oss set me pris på at følgande kan vera klart før feiaren kjem:

  • Omnar, peisspjeld og luker i samband med eldstader må vera lukka.
  • Ein fast takstige med sikker festing må vera montert dersom feiaren skal feia frå taket.
  • Ein stige som kjem minst ein meter over takrenna skal ligga framme lett tilgjengeleg. Av omsyn til leikande born må stigen ligga, så feiaren kan setta han opp sjølv.
  • Feieluka må vera lett tilgjengeleg. Finn fram eldfast spann så du kan fjerne sot etter feiing.
  • Ein bør dekka til teppe og liknande frå kjellardøra til feieluka, for å hindra at dei vert smussa til.
  • NB! Feiing vert ikkje utført dersom ikkje stigemateriell er i forskriftsmessig stand.

Hugs å halda minst to meters avstand, og unngå gjerne kontakt med våre feiarar. Varsla oss på førehand om nokon i din husstand er i isolasjon på grunn av koronaviruset.

 

Atterhald om finvêr

Dersom vêret ikkje tillèt feiing, vil det verta utført førstkomande godvêrsdag.

Kontakt

Kåre
Feiar i Hå brannvesen
Mobil: 415 32 680
Runar
Feiar i Hå brannvesen
Telefon: 415 32 663