Har du fått varsel om branntilsyn?

Branntilsynet er ein kontroll av at skorsteinar og eldstadar er i samsvar med gjeldande brannforskrift.

Klikk for stort bilete

Huseigar må sørge for at det er folk til stades når me kjem på tilsyn. Me kjem heim til deg og informerer om røykvarslarar, brannsløkkingsutstyr og rømmingsvegar. Dersom oppsett tid ikkje passar, ber me deg ta kontakt for å finne ei ny tid. Hugs å gi eventuelle leigetakarar beskjed om tilsynet.

 

Kontakt

Kåre
Feiar i Hå brannvesen
Mobil: 415 32 680