Bilete

Har du fått varsel om feiing?

Følgjande må vere klart før feiaren kjem:

  • Omnar, peisspjeld og luker i samband med eldstader må vere lukka.
  • Ein fast takstige med sikker festing må vere montert dersom feiaren skal feie frå taket.
  • Ein stige som kjem minst ein meter over takrenna skal ligge framme lett tilgjengeleg. Av omsyn til leikande born må stigen ligge, så feiaren kan sette han opp sjølv.
  • Feieluka må vere lett tilgjengeleg. Sett fram eldfast spann så feiaren kan fjerne sot.
  • Ein bør dekke til teppe og liknande frå kjellardøra til feieluka, for å hindre at dei verte smussa til.
  • NB! Feiing vert ikkje utført dersom ikkje stigemateriell er i forskriftsmessig stand.

Dersom du ikkje er heime når feiaren kjem, må du sjølv fjerne sot frå feieluka etter feiing.

 

Atterhald om finvêr

Dersom vêret ikkje tillèt feiing, vil det verte utført førstkommande godvêrsdag.

Kontakt

Feiar Hå brannvesen
Mobil: 415 32 680