Viktig informasjon om koronavirus

SFO

Påmelding, endring og oppseiing skal frå 01.01.2019 gjerast i Visma.

Trykk her, og vel "logg inn med ID-porten".

SFO på Bø skule har som mål å tilby barna eit miljø prega av læring, fri leik og ansvar. Etter ein lang dag på skulebenken, er me opptekne av at ungane skal ha tid, plass, utstyr og materiale til fri leik og ulike aktiviteter. Me har fokus på å stimulere kvart enkelt barn til positiv åtferd og møte den enkelte på sitt nivå.  

Opningstidene for SFO på Bø skule er:

Kvar morgon kl. 07.00 - 08.00

Måndag, onsdag og fredag kl. 14.00 - 16.00

Tysdag kl. 11.00 - 16.00

Torsdag kl. 11.00 - 16.00 for 1. - 2. trinn, kl. 14.00 - 16.00 for 3. - 4. trinn

 

Ein kan velje mellom alternativ med 12, 14, 18 og 21 timar. Feriar og fridagar er inkludert dei dagane ein ordinært har SFO. Det vil seie at om ein har ordinær SFO måndag, tysdag, torsdag og fredag, er det dei fire dagane ein kan nytte i feriane. Det kjem eigne påmeldingar til feriar og fridagar som alle må svare på, enten ein skal ha ferie-SFO eller ikkje. 

 

For meir informasjon, sjå informasjon om SFO.

 

Prisane er som følgjande:

 

12 timar pr. veke      : kr 1 710,- + kost 40 kr pr.dag.pr månad

14 timar pr. veke      : kr 1 990,- + kost 40 kr pr.dag.pr månad

18 timar pr. veke      : kr 2 450,- + kost 200 kr pr. månad

21 timar pr. veke      : kr 2 750,- + kost 200 kr pr. månad

 

Alle som søkjer om plass innan 1. mars, er sikra plass.

Opningstider

  • SFO - Bø skule
  • Vålandsvegen 4,
    4365 Nærbø
  • Kvar morgon kl. 07:00 - 08:00
  • Måndag, onsdag og fredag kl. 14:00 - 16:00
  • Tysdag kl. 10:45 - 16:00
  • Torsdag kl. 10:45 - 16:00 for 1.-2. trinn, kl. 14:00 - 16:00 for 3.-4.trinn

Kontakt

Marita Bornø Skeie
Fagleder
Telefon: 0
Mobil: 0