Årshjul for overgangen frå barneskulane til Nærbø ungdomsskule

 I lag med barneskulane har me laga følgjande prosedyre for overgangen til ungdomsskulen. Alle partar har eit ynskje om å gjera overgangen så god som mogleg, og det er difor positivt at me har eit så tett samarbeid rundt dette arbeidet.

Tidspunkt
Tiltak
Ansvar
November Ungdomsskulen vert invitert til foreldremøte med elevar og foreldre på 7.trinn. Ungdomsskulen orienterer om skulen og opplegget for overgang. Barneskulane
     
Januar Lærarane på 7.trinna vert invitert til ungdomsskulen. Orientering om skulen. Gjennomgang av opplegg for overgang. Ungdomsskulen
     
Februar Lærarar på 10.trinn vert invitert til barneskulane. Orientering om skulen, og besøk i 7.klassane. Fastsetjing av dagar til samtalar. Barneskulane
     
Mai Samtalar med kvar elev på barneskulen. "Saman om oppvekst" - skjema vert brukt. Undervegsvurdering vert lagt fram. Barneskulane
     
Juni 7.klassingane vert invitert til ungdomsskulen. Ungdomsskulen
Mai/juni Overføringsmøter med PPT PPT
     
     
Juni Ungdomsskulen set opp klassane, og sender klasselistene til barneskulane. Ungdomsskulen
     
Juni Elevmappene vert levert ungdomsskulen. Barneskulane
Fann du det du leita etter?