Dagsrytme

Alle elevane går på skulen kvar dag, og startar kl. 08.15.

1.-2.trinn sluttar kl. 10.45 tysdag og torsdag, kl. 13.55 måndag, onsdag og fredag.

3.-7.trinn sluttar kl. 10.45 tysdag, kl. 13.55 måndag, onsdag, torsdag og fredag.  

1.økt: 08.15-09.20

2.økt: 09.35-10.45

Matpause

3.økt: 11.30-12.35

4.økt: 12.50-13.55

Kantine

Me tilbyr abonnement på skulemåltid 4 dagar i veka for 3. – 7. trinn og 3 dagar i veka
for 1. – 2. trinn. Det vert servert brød og knekkebrød med eit variert utval av pålegg.
Annankvar onsdag er det i tillegg eit varmt måltid (havregraut, suppe, fiskeburger og
lapskaus).

Ein kan drikke vatn til måltidet, eller bestille mjølk. Elevar som har frukt, vil få dette
utdelt i det siste friminuttet. Alle ungane et i kantina, enten dei har
kantineabonnement eller eigen matboks.

Fann du det du leita etter?