Åna filial

Åna fengsel har eit bibliotek som kan nyttast av innsette og tilsette. Biblioteket ligg i fengselet si loftsetasje saman med skule, fritidskontor, kyrkje og kyrkjekontor.

Hå folkebibliotek har sidan 1980 hatt ansvaret for drift av biblioteket på Åna fengsel.
Biblioteket er et institusjonsbibliotek finansiert av staten gjennom eit samarbeid mellom Hå kommune og Åna fengsel.