Møterom og studieceller

Utlån av møterom og studieceller i biblioteket på Nærbø må bestillast i skranken eller per e-post/ telefon. Tilbodet er for vaksne (frå fylte 18 år)

Biblioteket på Nærbø har to møterom og to studieceller til utlån for lag, foreiningar og andre.

Ein må bestille tid på førehand for å nytte både møterom og studieceller. Bestilling av møteromma skjer via skranken (personleg oppmøte, telefonsamtale eller e-post). For å nytta møterom eller studiecelle før og/eller etter opningstid, må ein ha nøkkelkort. Nøkkelkort blir lånt ut i skranken.

   

 

 

 

Møterom 1, Nærbø, har plass til 12 personar og møterom 2 har plass til 8-10 personar. Når det gjeld møterom 1, er det lag og foreiningar som har førsteprioritet.  Begge roma kan brukast før og etter opningstid med nøkkelkort.

I tillegg har biblioteket på Nærbø to studieceller. Studicelle 1 kan bestillast før og etter opningstid og krev då nøkkelkort. Studiecelle 2 kan nyttast i opningstida til biblioteket.

NB! Ønskjer du å bruka toaletta i møteromsavdelinga, må du hugsa nøkkelkortet for å koma inn igjen til møteromet/ studiecelle  2. Du kjem deg alltid ut ved å trykka på nøkkelbryter ved sida av ytterdøra.

Biblioteket på Ogna har eit lite møterom som det går an å låne i biblioteket si opningstid. Dette blir også brukt av skulen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkta nedanfor gjeld ikkje i perioden med smitteverntiltak:

  • Begge dei to møteromma  kan nyttast utover biblioteket si opningstid, men det gjeld ikkje i perioden med smitteverntiltak
  • Bestilling av studiecellene kan du gjera sjølv ved å skriva deg på vekelistene på dørene til desse cellene.
  • Studiecelle 1 kan brukast utover biblioteket si opningstid.
  • 15-minuttsregelen: Er rommet ledig og den som har skrive seg opp på rommet ikkje har møtt etter 15 minutt, kan du sjølv føra deg opp på rommet.