Møterom og studieceller

Utlån av møterom og studieceller i biblioteket på Nærbø må bestillast i skranken eller per e-post/ telefon.

Biblioteket på Nærbø har to møterom og to studieceller til utlån for lag, foreiningar og andre.

Ein må bestille tid på førehand for å nytte både møterom og studieceller. Bestilling av møteromma skjer via skranken (personleg oppmøte, telefonsamtale eller e-post). For å nytta møterom eller studiecelle før og/eller etter opningstid, må ein ha nøkkelkort. Nøkkelkort blir lånt ut i skranken.

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete 

 

 

 

Møterom 1, Nærbø, har plass til 12 personar og møterom 2 har plass til 8-10 personar. Når det gjeld møterom 1, er det lag og foreiningar som har førsteprioritet.  Begge roma kan brukast før og etter opningstid med nøkkelkort.

I tillegg har biblioteket på Nærbø to studieceller. Studicelle 1 kan bestillast før og etter opningstid og krev då nøkkelkort. Studiecelle 2 kan nyttast i opningstida til biblioteket.

NB! Ønskjer du å bruka toaletta i møteromsavdelinga, må du hugsa nøkkelkortet for å koma inn igjen til møteromet/ studiecelle  2. Du kjem deg alltid ut ved å trykka på nøkkelbryter ved sida av ytterdøra.

Biblioteket på Ogna har eit lite møterom som det går an å låne i biblioteket si opningstid. Dette blir også brukt av skulen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkta nedanfor gjeld ikkje i perioden med smitteverntiltak:

  • Begge dei to møteromma  kan nyttast utover biblioteket si opningstid, men det gjeld ikkje i perioden med smitteverntiltak
  • Bestilling av studiecellene kan du gjera sjølv ved å skriva deg på vekelistene på dørene til desse cellene.
  • Studiecelle 1 kan brukast utover biblioteket si opningstid.
  • 15-minuttsregelen: Er rommet ledig og den som har skrive seg opp på rommet ikkje har møtt etter 15 minutt, kan du sjølv føra deg opp på rommet.