3D-printing

Biblioteket i Hå har fire 3D-printarar, èin på Ogna, èin på Varhaug og to på Nærbø.

3D-printarane vert nytta i ulike arrangement og work-shopar i biblioteka våre.

For å skriva ut figurar i 3D nyttar me PLA filament. PLA er eit biolgisk materiale. Materialet består av fornybare ressursar (plantebasert stivelse), og krev relativt låg temperatur for å smelte ved printing. Materialet er biologisk nedbrytbart. Til dømes vil ein printa gjenstand som ligg i varm og fuktig jord eller kompost typisk vere nedbroten i løpet av 6-12 månader.

Fann du det du leita etter?