Bokdrøs, Varhaug

Britt Astrid Helland Ek og Tove Obrestad Wøien har bokpresentasjonar og høgtlesing. Gratis.

Det er pause i bokdrøs i 2020 pga. ombygging.