INGEN Mellom på Varhaug hausten 2020

På grunn av Covid-19 og faren for å spreia smitte blir det ikkje Mellom-klubb hausten 2020 eller i 2021.