INGEN Mellom Nærbø hausten 2020 eller våren 2021

På grunn av Covid-19 og faren for å spreia smitte blir det ikkje Mellom-klubb hausten 2020 eller i 2021.