Kva er bokdrøs for barn?

Bokdrøs for barn er ei lesestund for barn frå ca. 4 til 8 år, saman med vaksne. 

Lesestunda varer i ca. 30 minutt. 

Anette Madland les og fortel frå nyare biletbøker.

Det er vanlegvis bokdrøs for barn i biblioteket på Nærbø ein laurdag i halvåret.