Kva for film?

Kva film som vert vist, vert annonsert på flyers, plakatar, Facebook og heimesida vår.

Vanlegvis vel me filmar som er tillate for alle. Det skal gå tydeleg fram i promoteringa vår om det er ei høgare aldersgrense.