Kva for film?

Vanlegvis vel me filmar som er tillate for alle. Det skal gå tydeleg fram i promoteringa vår om det er ei høgare aldersgrense.