Kor?

Hovudbiblioteket på Nærbø har eit eige kinorom som vert nytta til bibliotekkino.

Kombinasjonsbiblioteket på Varhaug nyttar aulaen på Varhaug skule til å visa bibliotekkino.

Ved kombinasjonsbiblioteket på Ogna kan du også koma på bibliotekkino.