Kor ofte?

I Biblioteket i Hå plar me ha bibliotekkino kvar vinterferie og kvar haustferie.

I tillegg snurrar me film èin laurdag i mai og i desember ved hovudbiblioteket på Nærbø.

I vinter- og haustferien er det filmframsyning kvar dag i ferien (måndag - fredag) kl.12 ved hovudbiblioteket på Nærbø. Biblioteket på Ogna plar velja seg èin dag i vinter- og haustferien, medan biblioteket på Varhaug gjerne vel èin dag før eller etter desse feriane.

Mellom på både Nærbø og Varhaug har nokre tysdagar med filmframvising.