Fellessamlinga

Skulebibliotekarkoordinator kjøper inn bøker og anna materiell til bruk for elevar og tilsette ved skulane i Hå. Noko av dette står på vanleg hylle, men det meste er samla i eitt rom ved biblioteket på Nærbø - Fellessamlinga.

Fellessamlinga er ei samling bøker som er felles for alle skulane i Hå. Her kan vera klassesett av same tittel, bokkassar med fleire titlar av same forfattar eller kassar med bøker innanfor ein sjanger eller eit emne.