Utskrift og kopiering

To av PC-ane ved biblioteket på Nærbø er opna att for korte økter slik at det skal vera mogleg å ta utskrift. Spør i skranken om du ynskjer kopiering eller scanning. Kun betaling med Vipps.

Kopitakster:

 

Utan fargar:

A4-ark: 2 kr.

A4-ark, tosidig: 3 kr.

A3-ark: 4 kr. (gjeld Nærbø

A3-ark, tosidig: 6 kr. (gjeld Nærbø)

Attestering: 2 kr.

Scanning: gratis

 

Med fargar (gjeld Nærbø):

A4-ark: 5 kr.

A4-ark, tosidig: 7 kr.

A3-ark: 10 kr.

A3-ark, tosidig: 15 kr