Utskrift og kopiering

Tre av PC-ane ved biblioteket på Nærbø er opne for publikum. Desse kan du ta utskrift frå i svart-kvitt. Spør i skranken om du ynskjer kopiering eller scanning. Du kan betala med Vipps.

Kopi- og utskriftstakster:

Utan fargar:

A4-ark: 2 kr.

A4-ark, tosidig: 3 kr.

A3-ark: 4 kr. (gjeld Nærbø

A3-ark, tosidig: 6 kr. (gjeld Nærbø)

Attestering: 2 kr.

Scanning: gratis

Med fargar (gjeld Nærbø):

A4-ark: 5 kr.

A4-ark, tosidig: 7 kr.

A3-ark: 10 kr.

A3-ark, tosidig: 15 kr