PC-bruk

Ved Biblioteket i Hå kan du låna PC gratis.

Klikk for stort bilete 

Dersom du skriv ut frå PC, betaler du for utgifter til trykksverte og papir. Sjå gjerne prisliste for utskrift og kopiering!

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger -  har kontor i Stavanger og kan hjelpe deg med bl.a. skjema, søknader og brev til UDI og andre. 

Ønskjer du hjelp til å opprette e-post-konto, bruka bank-ID, digital postsboks eller liknande, kan Digihjelpen vera aktuelt for deg.