PC-bruk

Ved Biblioteket i Hå kan du låna PC gratis.

 

Dersom du skriv ut frå PC, betaler du for utgifter til trykksverte og papir. Sjå gjerne prisliste for utskrift og kopiering!

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger -  har kontor i Stavanger og kan hjelpe deg med bl.a. skjema, søknader og brev til UDI og andre. 

Ønskjer du hjelp til å opprette e-post-konto, bruka bank-ID, kjøpa billettar på nett, bruka digital postboks eller liknande, kan Digihjelpen vera aktuelt for deg.