PC-bruk

Ved Biblioteket i Hå kan du låna PC-ar gratis.

Dersom du skriv ut frå PC, betaler du kun for utgifter til trykksverte og papir. Sjå gjerne prisliste for utskrift og kopiering!

Ved biblioteket på Nærbø har det vore aukande pågang av elevar på mellomtrinnet som vil bruka PC-ar til å spela spel på. For å gje desse brukarane eit tilbod , utan å sjenere andre lånarar, har me sett opp PC-ar i ungdomsavdelinga. I biblioteket på Nærbø er det berre PC-ane i ungdomsavdelinga som skal brukast til spel. Dei andre PC-ane, plassert i vaksen avdeling, skal vera ledig til anna bruk.

Fann du det du leita etter?