PC-bruk

Ved Biblioteket i Hå kan du låna PC-ar gratis.

Dersom du skriv ut frå PC, betaler du kun for utgifter til trykksverte og papir. Sjå gjerne prisliste for utskrift og kopiering!

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger -  har kontor i Stavanger og kan hjelpe deg med bl.a. skjema, søknader og brev.

Ved biblioteket på Nærbø har det vore aukande pågang av elevar på mellomtrinnet som vil bruka PC-ar til å spela spel på. For å gje desse brukarane eit tilbod , utan å sjenere andre lånarar, har me sett opp PC-ar i ungdomsavdelinga. I biblioteket på Nærbø er det berre PC-ane i ungdomsavdelinga som skal brukast til spel. Dei andre PC-ane, plassert i vaksen avdeling, skal vera ledig til anna bruk. Pga. den spesielle tida me er inne i no er PC-ane i ungdomsavdelinga lukka ned.