Lydbøker

Lånetida på lydbøker er 4 veker.

     

Dersom du oppdagar feil eller manglar på lånt materiale, vert me takksame for tilbakemelding.

Det er desverre slik at færre og færre titlar blir gitt ut på CD. Om du ynskjer å lytta til nyare bøker, kan det vera aktuelt å bruka Allbok.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er biblioteket for barn, ungdom, vaksne og studentar som strever med å lese. Alle som har vanskar med å lese trykt tekst og vanlege bøker på grunn av funksjonsnedsetting eller sjukdom, kan melde seg inn (gratis) og låna lydbøker.