Lokale turar, litteratur og brosjyrer

I Biblioteket i Hå er lokal litteratur skilt ut og står på eigne hyller.

Ved biblioteket på Nærbø har me nokre brosjyrer over kultur- og naturdestinasjonar i kommunen til utdeling.

I tillegg har Hå kommune ein oversikt over turmål.

Det er trykt opp fleire lokalhistoriske brosjyrar. Eit utval kan du få digital tilgang til her: